iletisim @ hknkr.com

Din muhabbetlerinden sıkılanların, dinden soğuyanların, dini bilmeyenlerin, dini bildiğini sananların, dini kurallara göre değil kendi kurallarına göre yaşamak isteyenlerin kullandığı, yahudi mantığı ürünü bir cümle öbeğidir bu. 

Bir de bunu "kuran'da ayet var" diye savunanlar var. Evet, "lekum dinikum veliye din" şeklinde ayet var. Anlamı; (sizin dininiz size, benim dinim bana) şeklindedir. Fakat bu ayetin tamamını okumak ve neden gönderildiğini de bilmek önemli. Önüün, arkasını okumadan, sadece ilk başta görünen anlamıyla yetinmek, akıl tutulmasıdır, cahilliktir. Bu ayet, müslümanlığa davet edilen diğer dinden insanlara hitap olarak söylenmiş bir sözdür. Yani bu şu demektir: adam ateistse, müslümanlığı tebliğ etmek bir müslümanın görevi. Tebliğ de zorla olmaz. güzelce anlatırsın. Eğer kabul etmezse "senin dinin sana, benim dinim bana" dersin; olay biter veya senin dinine hakaret eder, dinini güzel bir şekilde tebliğ edersin, hala hakaret etmeye devam ederse, yine aynı cümleyi kurarsın. Budur yani. Bu cümle, dinini kurallarına göre değil kendi bildiği gibi yaşamak isteyenler için kullanılan bir cümle asla ve asla değildir! 

"herkesin dini kendine" cümlesi, bir anlamda birden fazla din oluşuma girer ki bu hem kitaba hem dine hem de akla/mantığa uygun değildir. Kendini "zeki" zannediyorsun ama "İnned dîne indâllâhil islâm" ayeti de var; Allah katında tek din islam'dır şeklinde... Onu neden bilmiyorsun? İşine gelmiyor mu yoksa? Yani tek bir din vardır, o da islamdır. Sen kendine göre bir din kurup, yaşayamazsın ve buna islam diyemezsin. Bunu FETÖ yapmaya çalıştı, görüyorsunuz halini. Bazı tarikatlar/cemaatler yapmaya çalışıyor, aldıkları tepkiyi görüyorsunuz. Cehennem var arkadaşlar... Sen dinin kurallarına uymak zorundasın eğer "müslümanım" diyorsan..

Artık gına geldi bu; herkesin dini kendine ve her koyun kendi bacağından asılır cümlelerini kullananlardan...