Seçmen listelerinin askılardan inmesi sonrası artık vatandaşlar seçmen sorgulaması işlemlerini nasıl yapacakları konusunda bilgi almaya çalışıyor. Bu konuda YSK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda seçmen sorgulaması işlemi e-devlet üzerinden veya YSK’nın sitesinden yapılabilecek.

Seçmen sorgulaması ile vatandaşlar nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

YSK internet sitesi veya e-devlet üzerinden yapılacak seçmen sorgulamasında vatandaşlar T.C kimlik numaralarını kullanacak.

Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı mercii Yüksek Seçim Kurulu (YSK) her seçim dönemi seçim çalışmalarını yürütür, seçmen listelerini yayınlar, seçim hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapar.