Yaş çaya yine kilo başı 13 kuruş destekleme yapılacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulunun, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar_ ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılacak.2018 yılında yapılacak yaş çay destek ödemeleri ile diğer tarım destek ödemelerinin Mart ayının son haftası ile Nisan ayının ilk haftasında yapılacağı öngörülüyor.