Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanarak yayınlanan “KTÜ Kurumsal Geri Bildirim Raporu”na göre, KTÜ'nün son 5 yıl içerisinde TÜBİTAK puanını arttırdığı belirtildi.

KTÜ’nün TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü̈ Puanı 2012 yılında 2,1 iken 2015 yılında 7,1’e, TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Havuzu puanı da aynı yıllar için 0,4’ten 3,9’a çıktı. Raporda KTÜ hakkında "KTÜ’de araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde stratejik plan çerçevesinde yılda iki kez hazırlanan değerlendirme raporlarından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks sonuçlarından, URAP verileri ve TÜBİTAK Destek İstatistikleri gibi objektif iç ve dış performans göstergelerinden yararlanıldığı anlaşılmıştır." sözlerne yer verildi. YÖK tarafından yayınlanan raporda KTÜ'nün objektif iç ve dış performans göstergelerinden yararlanıldı.