KTÜ'de Katılım Bankacılığı alanında doktora yapmak isteyenler için başvuru şartları ve ayrıntılar belirlendi. Tezli yüksek lisans diplomasıyla programa başvuracak adaylar için en az 70 ALES puan ıistenirken, tezli yüksek lisans diplomasıyla programa başvuru için Lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları; 4’lük sisteme göre en az 2,40, 100’lük sisteme göre en az 62,66 olmalıdır şartı da getirildi.

Programa başvurabilmek için adayların (İngilizce-Arapça) Yabancı Dil Sınavı Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) kabul edilmiş eşdeğer bir puan almaları gerekir. (Başvuruda Eylül 2005 tarihinden sonra alınmış olan YDS-ÜDS ve KPDS belgeleri geçerlidir.)

 Program için zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce sınıfından muaf olabilmek için adayların YDS’den en az 60 puan ya da ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın alınması gerekir.

 Muafiyette kullanılacak YDS İngilizce-Arapça belgelerin geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olup, anılan Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır.

 Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce muafiyet belgeleri 3 yıl geçerlidir.  Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ - Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar KTÜ - İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır.

Programa başvurular için başvuru tarihleri 01-09 Ağustos 2017 olarak açıklandı.

Katılım Bankacılığı alanında KTÜ'de doktora yapmak isteyenler için diğer şartlar ve ayrıntılar için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbe_0414b.pdf