Resmi Gazete'de 3 Kasım'da yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan tanındı.

Düzeltme talebinde bulunmak isteyenler yerleşim yerindeki nüfus müdürlüklerine yazılı olarak başvurmak zorunda. Kararı il veya ilçe idare kurulları verecek, sonrasında sonuç valilik veya kaymakamlığa bildirilecek. Değiştirme talebinde 1 kereye mahsus olmak isteye mahkeme kararı aranmayacak. il ve ilçe idare kurulları tek tek veya toplu olarak karar verebilecek.