Kamuoyu araştırmaları; internet bağımlısı haline  gelen kamu çalışanlarının sayısının hızla arttığını gözler önüne sermektedir. Şöyle ki; 8-10 gişeye sahip kamu hizmeti üreten ya da tahsilat yapan bürolarda

2 gişenin çalışıp diğer gişe çalışanlarının internette sosyal medyada ve haber sitelerinde

gezdiğine şahit olunmaktadır. Bu durum hem vatandaşları mağdur etmekte

hem de verimliliği düşürmektedir. Çok daha kısa sürede yapılabilecek olan işlemler

saatler sürmekte, kamu hizmeti kalitesi azalmakta, bürokrasi artmakta, çok sayıda gizli işsiz memur kadrosu söz konusu olmaktadır. Bu durum vatandaşlar arasında ciddi eleştiri konusu olmaktadır. 

GN