Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir ayrıntı yer alıyor. nin 63. maddesi esas alınacak. Bu maddede ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmü yer alıyor. Bakanlık söz konusu yasağı geçtiğimiz yıl 26 Ekim tarihinde ön cam hariç serbest bırakmıştı.