Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin
Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.

Noterler tarafından yapılmayan satış ve devir işlemleri geçersiz olacak. 

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgileri Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi'ne /ARTES/ Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılan araçların tescile esas bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kaydedilecek. ARTES’te ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde yer alan bilgiler elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek.

 

 Türkiye Noterler Birliğine Devir Töreni'nde konuşan Bakan Soylu, verimlilik kavramının giderek önem kazandığı bir süreci yaşadıklarını bildirdi. 
Ortaya koyulan tüm teknolojik yeniliklerin, birey ve devlet ölçeğinde "gelişme" adı altında atılan tüm adımların bir "verimlilik artışı" yaratmaya odaklandığını ifade eden Soylu, iş gücü tasarrufu, para tasarrufu ve en önemlisi, zaman tasarrufunun, ana hedef haline geldiğini belirtti.  Bu anlayış çerçevesinde Bakanlığın iç yapısında bir yenilenme ve değişim anlayışı ortaya koyduklarına değinen Soylu, bu yaklaşımın önemli sonuçlarından birisinin de Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle işbirliği içinde gerçekleştirecekleri "araç tescili işlemlerinin noterlere devredilmesi" projesi olduğunu aktardı. 
Bakan Soylu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlayan sürecin, bugün son şeklini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Esas itibariyle biz 6 ay geciktik. Bunu 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe koymak durumundaydık ama Allah nasip etti uygulama, 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayacak. Atılan adımın kapsamı hakkında fikir vermesi açısından birkaç rakam paylaşmak isterim. Ülkemizde 2017 yılı itibarıyla trafik birimlerimizce 1 milyon 263 bin 725 yeni araç tescili gerçekleştirilmiştir. Yine 2017 yılı içinde 7 milyon 689 bin 635 araç da noter satışı vasıtasıyla el değiştirmiştir. Yani kabaca 9 milyon bir işlem sayısından bahsetmekteyiz."